sorptionsavfuktare arctus nordic

Sorptionsavfuktare

Arctus Nordics sorptionsavfuktare är byggda för jordens tuffaste klimat – det nordiska. Vi har sorptionsavfuktare för många olika behov, vilken behöver du?

Alla våra Sorptionsavfuktare

Behöver du istället en kondensavfuktare? Läs mer om

Fenja-Serien

Arctus Nordics Fenja-serie är grundbrytande. Ta reda på mer.

Läs mer

Om sorptionsavfuktare

Arctus Nordics sorptionsavfuktare är banbrytande. Ta reda på hur dom kan hjälpa dig.

Sorptionstekniken presenterades för över ett sekel sedan i samband med en tämligen revolutionerande uppfinning med naturliga inslag som utgångspunkt. Sorptionshjulet samt den vattendränkta dynan var systemets huvudkomponenter där det kort och gott handlade om att generera energisparande kylning baserat på inget annat än ett äkta naturfenomen.

Rotationstekniken, som den även brukar kallas, skulle sedermera få en stor betydelse inom branschen för luftmiljö och evaporativ kylning. Framförallt här i Sverige och på nordligare breddgrader eftersom vårt klimat med sina stora temperaturskillnader under året skapar gynnsamma förutsättningar för att fukt bildas, vilket kan leda till svåra och kostsamma skador.

Den ursprungliga modellen av sorptionsavfuktare fick sin första riktiga användning under 40-talet, men då främst som ett sätt för att undvika korrosion på lastfartyg. Relativt omgående kunde de konstatera att systemet även fungerade för att avfukta utrymmen som inte klarade av att behålla temperaturen på normala nivåer. Systemet bygger på att luft sveps genom det våtdränkta materialet för att sedan värmas direkt ut genom sorptionsbehållaren. Det är ett betydligt mer effektivt sätt att avfukta riktigt låga temperaturer än andra tekniker, som till exempel kondensavfuktare.

Sorptionsavfuktaren blev således ett uppskattat redskap för att eliminera fukt i ouppvärmda utrymmen – ofta källare, krypgrund och på vind.

Motverka fukt i krypgrund

Sorptionsavfuktare är ett effektivt sätt att åtgärda fukt i så kallad krypgrund, vilket över en miljon svenska hushåll av äldre typ är uppbyggda på. Krypgrund är ett sätt för att lägga husgrund där en luftficka lämnas mellan själva bjälklaget i huset och marken under. I många fall är luftfickan inte nog ventilerad, vilket lätt leder till fuktskador. Mögel, bakterier, röta och hussvamp är vanliga skador, som dessutom är bevisade vara en hälsorisk. Den som har en krypgrund i sitt hus bör se över skicket på grundbasen för att i tid kunna åtgärda skador som byggts upp under lång tid. Detta kan göras med hjälp av en sorptionsavfuktare.

Flera användningsområden

Sorptionsavfuktaren har sedan sin tidiga start använts till varierande områden. Idag används moderna avfuktare uppbyggda på sorptionsteknik i allt från kylrum och vid fuktsanering i byggnader, till att ingå i olika applikationer inom industrin. Kondensavfuktaren, em konkurrent, har bra egenskaper, men i det långa loppet är sorptionsavfuktaren än vassare, vilket bidragit till att den blivit mer kommersiellt populär. Företag inom fukt- och saneringsbranschen brukar många gånger rekommendera sorptionstekniken som åtgärd för exempelvis att undvika att husgrunder förstörs genom mögel, bakterier, röta och radon.

Det svenska klimatet orsakar fukt

Sverige har ett tämligen tufft klimat som präglas av olika årstider, vilket i sin tur även påverkar vårt inomhusklimat. Det bör nämnas att luften har blivit fuktigare under senare tid och just vindsutrymmen drabbas extra hårt när den fuktiga luften ventileras in under årets olika årstider. När temperaturerna är milda under vinterhalvåret ökar risken för röta och mögelgifter eftersom de trivs allra bäst när graderna ligger lite högre. Det kan kosta att bli av med skador på vind eller andra utrymmen i hemmet, men genom att kontinuerligt kontrollera fukthalten är chansen större att eventuella problem kan åtgärdas i tid.

Service och underhåll

En avfuktare kommer med en garanti, vilken generellt sett brukar vara giltig under ett par år, detta är en trygghet för dig som kund. En garanti innebär å andra sidan inte att underhåll skulle vara helt onödigt, tvärtom är det A och O att sörja för att underhålla produkten på bästa möjliga sätt och garantera en effektfull användning. Att rengöra filter är en process du kan läsa om i produktanvisningarna, det är viktigt för att avfuktaren ska fungera på rätt sätt. Idag är rengöringsmomentet inte alls krångligt, men anvisningar kan skilja mellan olika modeller när det kommer till att avlägsna och rengöra filtret.

Nyheter i din inkorg

Om du går med i vårt nyhetsbrev så får du veta det senaste om våra produkter.